So sánh sản phẩm
  • TB. Vv Hủy đăng ký Chứng khoán

    TB. Vv Hủy đăng ký Chứng khoán

       Công ty cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội đã hủy đăng ký tại VSDC, và kể từ ngày 15/09/2023, Công ty CP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội sẽ quản lý danh sách cổ đông của Công ty. Mọi việc liên quan đến thông tin cổ đông, chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng cổ phần… và các vấn đề liên quan khác đề nghị quý cổ đông …
  • CBTT. Về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu BKH
  • CBTT. Hủy tư cách công ty đại chúng
  • CBTT. Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023