Hệ thống cửa hàng
 • 54A Bà Triệu - Phường Hàng Bài Hoàn Kiếm - Hà Nội
  ĐT: (024) 3 825 7682
 • Phòng Bán Hàng -107 Ngụy Như Kontum - Thanh Xuân - Hà Nội
  ĐT: (024) 3 835 0005 * (024) 3 835 0006
 • Cửa hàng giới thiệu sản phẩm:
  Số 1 - Ngách 18/10 - Huỳnh Thúc Kháng-
  Đống Đa - Hà Nội

  ĐT: (024) 3 773 4993
 • Cửa hàng giới thiệu sản phẩm
  Số 10 - Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội

  ĐT: (024) 3 773 5989
Hỗ trợ khách hàng
 • PHÒNG BÁN HÀNG:
 • Điện thoại: (024) 38 35 00 06
  38 35 00 05 * 38 34 49 71
 • Fax: (024) 38 35 98 45
 • Hotline: (024) 37 73 62 18
 • Email: hanoibmk@gmail.com
NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI
Thứ hai, 16 Tháng 7 2018 14:41
Nghị quyết HĐQT phiên họp lần 1 nhiệm kỳ 2018 - 2023 Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát chuyên trách
 
THÔNG BÁO CỔ ĐÔNG VV CHỐT DANH SÁCH NHẬN CỔ TỨC
Thứ sáu, 13 Tháng 7 2018 17:59

1. Thông báo gửi CĐ và việc Chốt DS nhận cổ tức

2. Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng

 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Thứ hai, 02 Tháng 7 2018 14:32

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên-2018

2. Dự kiến chương trình ĐHĐCĐ thường niên-2018

3. Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHCĐTN2018

4. Thông báo về việc Đề cử, ứng cử  thành viên HĐQT-2018

5. Quy chế bầu TV HĐQT và BKS  nhiệm kỳ 2018.2023

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017 và phương hướng 2018

7. Báo cáo kết quả HĐSXKD 2017, và KHSXKD 2018

8. Báo cáo ban kiểm soát-2017

9. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017 và KH 2018

10. Tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị công ty- 2018

11. Quy chế QT nội bộ.BMKHN

12. Tờ trình về Quy chế lương thưởng Người quản trị Cty-2018

13. Quy che luong thuong

14. Tờ trình của BKS Vv lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018

15. Thư xác nhận tham dự ĐHCĐ 2018

16. Giấy ủy quyền ĐHĐCĐ 2018

17. Phiếu góp ý ĐHCĐ 2018

18. Mẫu đơn đề cử, ứng cử

19. Dự thảo biên bản họp đại hội cổ đông 2018

20. Dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông-2018

21. Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2018

22. Nghị quyết ĐHCĐ năm 2018