Hệ thống cửa hàng
 • 54A Bà Triệu - Phường Hàng Bài Hoàn Kiếm - Hà Nội
  ĐT: (024) 3 825 7682
 • Phòng Bán Hàng -107 Ngụy Như Kontum - Thanh Xuân - Hà Nội
  ĐT: (024) 3 835 0005 * (024) 3 835 0006
 • Cửa hàng giới thiệu sản phẩm:
  Số 1 - Ngách 18/10 - Huỳnh Thúc Kháng-
  Đống Đa - Hà Nội

  ĐT: (024) 3 773 4993
 • Cửa hàng giới thiệu sản phẩm
  Số 10 - Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội

  ĐT: (024) 3 773 5989
Hỗ trợ khách hàng
 • PHÒNG BÁN HÀNG:
 • Điện thoại: (024) 38 35 00 06
  38 35 00 05 * 38 34 49 71
 • Fax: (024) 38 35 98 45
 • Hotline: (024) 37 73 62 18
 • Email: hanoibmk@gmail.com
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
Thứ tư, 06 Tháng 12 2017 09:19

1. Thư mời họp

2. Chương trình dự kiến

3. Thư xác nhận tham dự

4. Giấy ủy quyền

5. Phiếu góp ý

6. Điều Lệ Công ty

 
BÁO CÁO KIỂM TOÁN 2016
Thứ năm, 17 Tháng 8 2017 09:23
BÁO CÁO KIỂM TOÁN 2016
 
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Thứ năm, 17 Tháng 8 2017 09:07
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017